bacviet media

Sự kiện kỷ niệm “3 năm một chặng đường” – BNI Việt Nam

Danh mục , Ngày đăng: 03/09/2015

Ngày 20/07/2014, tại nhà hàng Long Phụng (Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) diễn ra lễ kỷ niệm “3 năm một chặng đường” của tổ chức BNI Việt Nam.

04

BNI là một tổ chức “kết nối thương mại” lớn nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới, được thành lập năm 1985 tại Mỹ.

03

BNI chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2010. Hiện tại BNI đã có mặt tại 10 tỉnh thành lớn trên cả nước với sự tham gia của hơn 1.600 thành viên. Trong ba năm vừa qua với sự phát triển kinh doanh thông qua hệ thống “Word – of – mouth” chuyên nghiệp các thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau những cơ hội kinh doanh và đạt giá trị tăng dần theo bước tiến thời gian.

01