bacviet media

Lễ trao tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ II

Danh mục , Ngày đăng: 16/11/2015

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam năm nay trao tặng cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn . Các sản phẩm được trao giải thưởng Bông lúa vàng  lần thứ II, năm 2015 là hàng hóa nông nghiệp có chất lượng cao, có thương hiệu uy tín và những sáng chế, phát minh, công trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được áp dụng hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Đây là  lần đầu tiên một giải thưởng dành riêng tôn vinh doanh nghiệp có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển nông nghiệp nông thôn . Đó là giải thưởng Doanh nghiệp vì nhà nông , tôn vinh những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông thôn.

bong lua vang