bacviet media

LỄ KỶ NIỆM 14 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TOTO VIỆT NAM

Danh mục , Ngày đăng: 11/03/2016

Ngày 01-03-2016 Cônh ty TNHH TOTO Việt Nam đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 14 năm ngày thành lập công ty, với sự tham gia của tất cả cán bộ và công nhân trong công ty, với đêm hội Dạ tiệc, Văn nghệ, và bốc thăm chúng thưởng, đây là ngày hội thường niên của công ty TOTO Việt Nam

toto