bacviet media

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VTR BẮC VIỆT. Thành lập vào năm 2010 với chuyên ngành Ghi hình, Truyền hình, Tường thuật trực tiếp các Sự kiện như Văn hóa, Thể thao, Sân khấu kịch, Trường quay ảo. Đặc biệt chúng tôi có thế mạnh từ trang thiết bị đến nhân sự để phục vụ Cầu Truyền hình và Hội nghị trực tuyến.

05 450 X 286 3e

Ekip Sự Kiện

06 450 X 286 3f

Ekip hậu kỳ

A001

Flycam bay trong Sự kiện có kết nối Truyền hình Trực tiếp

A004b

Thể thao ngoài trời

A005

Truyền hình trực tiếp và kết nối lên màn Led

A006

Nắng gió thao trường

A009

Trường quay dã chiến, ngoài trời

A010

Kỹ thuật viên truyền dẫn đang tác nghiệp phát sóng trên xe mầu

A011

Sản xuất bản tin

A012

Trường quay, Phông xanh